info@informat.md

News

news image

Legislativul a adoptat noi măsuri de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii

Parlamentul RM a aprobat în două lecturi un proiect de lege prin care se instituie măsuri de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.

Prin actul adoptat se propune o nouă redacție a noțiunii de „adaptarea locului de muncă”, care presupune utilarea, de către angajator, cu echipamente, dispozitive și tehnologii de acces, angajarea personalului de suport, adaptarea spațiului (amenajare de rampe, grupuri sanitare accesibile, instalarea de mijloace de orientare tactilă sau vizuală), ținându-se cont de necesitățile individuale ale persoanei cu dizabilități.

Totodată, este prevăzută majorarea subvenției lunare, de la 30% la 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru angajatorul care angajează, pe o perioadă nedeterminată, șomeri din categoriile persoanelor cu dizabilități. De asemenea, se propune extinderea categoriilor de angajatori cărora să li se acorde subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, de această facilitare ar urma să beneficieze angajatori publici și privați, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică.

Proiectul mai prevede că persoana cu dizabilități accentuate sau severe, șomeră, care se angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, poate beneficia, la solicitare, pe toată durata angajării, de o subvenție lunară neimpozabilă pentru acoperirea cheltuielilor de transport.