info@informat.md

Social benefits

Pensia de dizabilitate Pdf

Pensia de dizabilitate este un drept bănesc acordat persoanelor cu dizabilități cărora li s-a stabilit dizabilitatea din cauza unei afecțiuni generale, unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Legislația Republicii Moldova prevede pensii minime de dizabilitate, în funcție de gradul de dizabilitate:

 Grad dizabilitate Valoarea pensiei minime de dizabilitate
% În lei, pentru anul 2021 din luna octombrie 2021 În lei, pentru anul 2022 din luna aprilie 2022
În lei, pentru anul 2023 din luna aprilie 2023
Sever 75% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 1500 lei 1709.10 lei
1965.47 lei
Accentuat 70% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 1400 lei 1595.16 lei
1834.43 lei
Mediu   50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă 1000 lei 1139.40 lei
1310.31 lei

 

Condiția principală ca o persoană cu dizabilități să poată beneficia de pensia de dizabilitate este ca ea să fi contribuit în fondul de asigurări sociale o anumită perioadă de timp pe parcursul vieții.

1. Cine are dreptul să beneficieze de pensia de dizabilitate?

2. Ce stagiu de cotizare trebuie să aibă o persoană ca să poată beneficia de pensie de dizabilitate?

3. Pe ce termen se stabilește pensia de dizabilitate?

4. Reluarea dreptului la pensia de dizabilitate

5. Calcularea pensiei de dizabilitate

6. Care este modalitatea de plată a pensiei de dizabilitate?

7. Unde mă adresez pentru a beneficia de pensie de dizabilitate?

8. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de pensia de dizabilitate?

9. Unde mă adresez pentru a ridica pensia de dizabilitate?

Pentru detalii Descarca PDF

Alocație pentru persoane cu dizabilitățiPdf

Alocaţie pentru persoanele cu dizabilități - sumă de bani achitată lunar sau o singură dată (din bugetul de stat) persoanelor cu dizabilități care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.

Valoarea alocațiilor pentru persoane cu dizabilități:

   1. Persoanele cărora li s-a stabilit gradul de dizabilitate după 18 ani:

 Grad dizabilitate Valoarea alocațiilor pentru persoane cu dizabilități
În lei, pentru anul 2021 din luna octombrie 2021 În lei, pentru anul 2022 din luna aprilie 2022
În lei, pentru anul 2023 din luna aprilie 2023
Sever 1200 lei 1367,28 lei
1572.37 lei
Accentuat 1120 lei 1276,13 lei
1467.54 lei
Mediu   800 lei 911,52 lei
1048.25 lei

   2. Copii până la 18 ani și după 18 ani care au grad de dizabilitate:

 Grad dizabilitate Valoarea alocațiilor pentru persoane cu dizabilități
În lei, pentru anul 2021 din luna octombrie 2021 În lei, pentru anul 2022 din luna aprilie 2022
În lei, pentru anul 2023 din luna aprilie 2023
Sever 1500 lei (se mai adaugă și 1600 lei pentru îngrijire) 1709,10 lei (se mai adaugă și 1823,04 lei pentru îngrijire)
1965.47 lei (se mai adaugă și 2096. 50 lei pentru îngrijire)
Accentuat 1400 lei 1595,16 lei
1834.43 lei
Mediu   1000 lei 1139,40 lei
1310.31 lei
 1. Care este valoarea alocației pentru persoane cu dizabilități (cuantum)?
 2. Stabilirea şi plata alocaţiei pentru persoane cu dizabilități
 3. Unde ne adresăm pentru a beneficia de alocația pentru persoane cu dizabilități?
 4. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de alocația pentru persoane cu dizabilități?
 5. în ce cazuri este stopată plata alocației pentru persoanele cu dizabilități?
 6. Ce se întîmplă cu alocațiile neachitate de CTAS sau neridicate de beneficiari?

Pentru detalii Descarca PDF

Ajutor pentru perioada rece a anuluiPdf

Ajutor pentru perioada rece a anului plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru perioada rece a anului este de 500 lei în anul 2020-2021.

 1. Cine poate beneficia de ajutor pentru perioada rece a anului?
 2. Cum se stabilește și se plătește ajutorul pentru perioada rece a anului?
 3. Unde ne adresăm pentru a beneficia de ajutor pentru perioada rece a anului?
 4. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de alocație?
 5. Care este cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului și cum se calculează?
 6. Cine verifică daca banii din ajutor pentru perioada rece a anului se utilizează corect?
 7. În ce condiții se stopează plata ajutorului pentru perioada rece a anului?
 8. Contestațiile?
 9. Ce se întâmplă cu ajutorul pentru perioada rece a anului dacă banii nu au fost ridicati de beneficiari?

Pentru detalii Descarca PDF

Ajutor social  Pdf

Ajutor social plată lunară în bani acordată familiei defavorizate.

 1. Cine poate beneficia de ajutorul social?
 2. Stabilirea și plata ajutorului social?
 3. Unde ne adresăm pentru a beneficia de ajutor social?
 4. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de alocație?
 5. Care este cuantumul ajutorului social și cum se calculează?
 6. Pentru ce pot fi utilizați banii din ajutor social?
 7. Cine verifică daca banii din ajutor social se utilizează corect?
 8. În ce condiții se stopează plata ajutorului social?
 9. Contestații?
 10. Ce se întîmplă cu ajutorul social dacă banii nu au fost ridicati de beneficiari?

Pentru detalii Descarca PDF

Alocație pentru îngrijire, însoțire și supravegherePdf

Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se stabileşte:

 • persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de pînă la 18 ani;
 • persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
 • persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.

Alocația de îngrijire, însoțire și supraveghere constituie 919 lei pentru anul 2021.

 1. Cine poate beneficia de alocație?
 2. Care este cuantumul alocației?
 3. Stabilirea și plata alocației?
 4. Unde ne adresăm pentru a beneficia de alocație?
 5. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de alocație?
 6. În ce cazuri este stopată plata alocației?
 7. Ce se întâmplă cu alocațiile neachitate de CTAS sau neridicate de beneficiari?

Pentru detalii Descarca PDF

Compensație pentru transportPdf

Compensația pentru transport reprezintă o plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport.

În anul 2021 mărimea compensației pentru un trimestru constituie:

Pentru persoanele cu dizabilități accentuate

 • raioane - 69,0 lei;
 • mun. Bălți - 135,0 lei;
 • mun. Chișinău - 180,0 lei.

Pentru persoanele cu dizabilități severe și copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani- 360,0 lei (include și compensația pentru persoanele care le însoțesc).

Suplimentar persoanele cu dizabilități locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii în vârstă de până la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200,0 lei.

 1. Cine poate beneficia de compensația pentru transport?
 2. Unde ne adresăm pentru a beneficia de compensația pentru transport?
 3. Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de compensația pentru transport?
 4. Plata compensației pentru transport?
 5. în ce condiții se stopează plata compensației pentru transport? 

 Pentru detalii Descarca PDF

Mijloace ajutătoare tehnicePdf

Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a fi asiguraţi gratuit sau cu plată parţială cu mijloace ajutătoare tehnice, în baza prescripţiilor medicale, acestea fiind furnizate de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare şi de alte instituţii specializate în modul stabilit de Guvern. (art. 51 din Legea Nr. 60 din 30-03-2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Scutiri impozitePdf

Cadrul legal de referință: Cod Fiscal al Republicii Moldova

SCUTIRI PERSONALE (Articolul 33)

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei (cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 al Codului Fiscal al RM), are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.

Suma scutirii personale va constitui 30000 lei pe an pentru orice persoană care:

 • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 • este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 • este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
 • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

 

SCUTIRI PENTRU PERSOANELE ÎNTREȚINUTE (Articolul 35)

 Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual.

Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

 • este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
 • are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.

Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară.

 

Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept.

Scutiri vamale pentru transport  Pdf

Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației de transport, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.

Se permite conducerea mijloacelor de transport introduse în condițiile menționate la art. 124 alin. (14) lit. a) din Codul fiscal, art. 28 lit. z) prima liniuță din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și art. 20 alin. (41) lit. a) din Codul vamal doar de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoțire/îngrijire a acestora, în condițiile stabilite de Guvern. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decît cele menționate mai sus și fără respectarea condițiilor stabilite de Guvern, pe perioada aflării acestora în posesia și folosința persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, se sancționează conform legislației în vigoare.

Articolul 49, Legea Nr. 60 din 30-03-2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Pentru detalii  Descarca PDF

Sprijin familial pentru familii cu copii (serviciu social)  Pdf

Cadrul legal de referință: HOTĂRÎRE Nr. 889 din 11-11-2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

Este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local. Scopul serviciului este să asigure bunăstărea copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. Serviciul include câteva tipuri de sprijin: sprijin familial primar, sprijin familial secundar. În cadrul sprijinului familial secundar, familiile pot beneficia și de ajutor bănesc. AICI vom acoperi DOAR componenta ”ajutor bănesc”. 

Cuantumul ajutorului bănesc în cadrul serviciului sprijin familial pentru familii cu copii: lunar - 700 lei, maxim 6 luni sau o sumă unică - maxim 4000 lei.

 1. Ce acoperă ajutorul bănesc în cadrul serviciului de  sprijin familial pentru familii cu copii?
 2. Cine poate beneficia de ajutor bănesc în cadrul serviciului sprijin familial pentru familii cu copii?
 3. Unde ne adresăm pentru a beneficia de ajutor bănesc în cadrul serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii?
 4. Plata ajutorului bănesc în cadrul serviciului  sprijin familial pentru familii cu copii?

Pentru detalii Descarca PDF

Suport monetar (serviciu social) Pdf

Cadrul legal de referință: Hotărârea Guvernului Nr. 716 din 18-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

Suportul monetar reprezintă o sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară.

Suportul monetar se acordă pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni.

ü    Suportul monetar se acordă pentru facilitarea acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență.

 

Cuantumul suportului monetar nu va depăși suma de 6 000 lei.

 

 1. Ce acoperă suportul monetar?
 2. Cine poate beneficia de suport monetar?
 3. Unde ne adresăm pentru a beneficia de serviciul de suport monetar?
 4. Plata suportului monetar? 

 Pentru detalii Descarca PDF