info@informat.md

Despre noi

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dezabilități (SATGPD) 080010808 este un serviciu național care oferă sprijin  persoanelor cu dizabilități, membrilor familiilor acestora care necesită protecție, suport și informare.

Acest serviciu a fost lansat în ianuarie 2017 de Asociația Keystone Moldova fiind finanțat de Uniunea Europeană în perioada 24.01.2017 – 27.04.2019. Din iunie 2019 Asociația Keystone Moldova administrează și gestionează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități prin contractare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități operează cu număr național 080010808, 24 din 24 ore, 7 zile în săptămână accesibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova anonim, gratuit și confidențial, de la telefonia fixă si mobilă. Prestatorul suportă costul apelurilor de intrare de pe teritoriul Republicii Moldova. Costul apelurilor de intrare de peste hotarele țării este suportat de către apelant.

Serviciul oferă persanelor cu dizabilități, membrilor familiilor acestora:

1.  suport informațional la telefon;

2.   consiliere la telefon;

3.  colaborare multidisciplinară pentru soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor;

4.  identificarea cazurilor suspecte de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și anunțarea acestora organelor competente și organizațiilor partenere;

5.  sesizarea situațiilor de risc pentru viața, securitatea și integritatea persoanei cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități, membrii familiilor acestora , persoane în etate refugiate din Ucraina la fel pot beneficia de asistența oferită de SATGPD.

Serviciul oferă:

1.  suport informațional privind accesarea serviciilor destinate refugiaților;

2.  suport la completarea cererilor online de solicitare a asistenței  monetare;

3.  suport la accesarea serviciilor echipelor mobile pentru persoanele cu dizabilități, persoane cu afecțiuni grave de sănătate , pentru a beneficia de asistența monetară;

4. identificarea locurilor de cazare pentru persoanele cu dizabilități  severe, familii cu copii cu autism;

5.  identificarea echipamentelor asistive și oferirea acestora;

6. suport psiho-emoțional.