info@informat.md

Legislație

Cadrul LEGAL

 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Legea 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Legea 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii

Legea 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Legea 499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni

Legea 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social

Legea 547 din 25.12.2003 asistenței sociale

Legea 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale

Legea nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social

COD 116 din 19.07.2018 Codul administrative al Republicii Moldova (inclusiv informația cu privire la PETIȚII și PETIȚIONARE)

COD 1163 din 24.04.1997 Codul fiscal al Republicii Moldova (inclusv informația cu privire la SCUTIRI și alte deduceri)

COD 1107 din 06.06.2002 Codul civil al Republicii Moldova (inclusiv informația despre măsurile de ocrotire a persoanelor cu dizabilități)

 

Cadrul NORMATIV

 

HG nr. 186 din 15.03.2019 cu privirela indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat

HG nr. 929 din 15.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat

HG nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

HG nr. 1413 din 27.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport

HG nr. 716 din 18-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

HG nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

HG Nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate

HG Nr. 722 din 22-09-2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate

HG Nr. 885 din 28-12-2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate

HG Nr. 413 din 14-06-2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro”şi a Standardelor minime de calitate

HG Nr. 75 din 03-02-2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate

HG Nr. 824 din 04-07-2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

HG Nr. 823 din 04-07-2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi

HG Nr. 569 din 19-11-2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate

HG Nr. 760 din 17-09-2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate

HG Nr. 441 din 17-07-2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate