info@informat.md

Servicii sociale

SERVICIILE SOCIALE reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface necesităţile sociale ale persoanei/familiei în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.

Serviciile sociale se clasifică în următoarele tipuri:

  • servicii sociale primare;
  • servicii sociale specializate;
  • servicii sociale cu specializare înaltă.


Serviciile sociale primare sînt serviciile care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială.

Serviciile sociale specializate sînt serviciile care implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia.

Serviciile sociale cu specializare înaltă sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).

 

CADRUL LEGAL DE REFERINȚĂ: 

·       Legea Nr. 123 din 18-06-2010 cu privire la serviciile sociale

·       Lege Nr. 547 din 25-12-2003 asistenţei sociale 

 

 

LISTA SERVICIILOR SOCIALE PRIMARE ȘI SPECIALIZATE DIN REPUBLICA MOLDOVA

   Descarca PDF